Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Model oceny dojrzałości transformacji cyfrowej  „Small.com”
R2: Model oceny dojrzałości transformacji cyfrowej  „Small.com”

Szanowny uczestniku projektu,

Projekt ma na celu opracowanie niektórych modułów i treści szkoleniowych dotyczących transformacji cyfrowej i adaptacji modeli biznesowych, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

W tym celu prosimy o jak najdokładniejsze wypełnienie tego kwestionariusza. Twój wkład jest naprawdę ważny, aby ocenić obecny stan procesów cyfryzacji w firmach i zrozumieć, jakie mogą być oczekiwania.

W tej ankiecie jest 61 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.